STILLADSER

FACADESTILLADSER


Facadestilladser er beregnet til renoverings -, om- og tilbygningsarbejde samt nybygning. Den højeste tilladte arbejdsbelastning på dækkene er 200 kg/m2 svarende til lastklasse 3.  NYHED - Nu kan du få ekstra arbedsbredde på øverste arbejdsdæk.


På billedet kan du se effekten med det brede arbejdsdæk på et facadestillads.

SVÆRT STÅL STILLADS


Svært stål stillads også kaldet murerstilladser anvendes både ved opmuring og ved renoveringsarbejder.


Stilladset kan klare en belastning på 450 kg/m2 og punktbelastning på 300 kg og er op til 2 meter bredt.


Stilladset er velegnet ved større renoveringer og perfekt til totaloverdækninger.

TOTALOVERDÆKNING


Med en stilladsoverdækning kan du effektivt beskytte facaden, øverste dæklag og / eller taget mod alt slags vejr. Du kan inddække det aktuelle arbejdssted eller overdække hele huset, alt efter behov. Overdækningen sikrer en god kvalitet af det udførte arbejde. På billedet kan du også se vores tyverisikring

ALT KAN LADE SIG GØRE


Denne stilladstype giver langt flere muligheder for fleksible opbygninger. Som eksempler kan nævnes ladetårn, dragespænd, platforme, skorstensstillads, reklameopsætning, rækværk og sceneopsætning.

Har du spørgsmål til hvilket stillads eller andet, der egner sig bedst til din opgave, eller ønsker du en pris, så ring til os på 5671 4246.


Barberens Stilladser A/S er medlem af Dansk Byggeri.

Find Os

Fabriksparken 52,

2600 Glostrup, Denmark


CVR: 30578937

+45 5671 4246

Åbningstider

Mandag til fredag: Kl. 06:00 - 15:00

© Copyright. All Rights Reserved.