PERSONDATAPOLITIK

Politik om databehandling i Barberens Stilladser A/S


Som led i indgåelsen af en aftale om leje og montage af stillads, byggepladshegn, tilbehør mv. behandler Barberens Stilladser A/S en række almindelige personoplysninger (Virksomhed, cvr, navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.


Barberens Stilladser A/S er såkaldt "dataansvarlig". Vores kontaktoplysninger er:


  • Barberens Stilladser A/S, CVR 30578937, Fabriksparken 52, 2600 Glostrup
  • Telefon 56 71 42 46 mail barberens@barberens.dk


Vi behandler dine personoplysninger med det formål at håndtere ordrer, fakturering, betalingsoplysninger, kreditforsikring mv.


Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.


Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.


Dine personoplysninger vil eventuelt blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.


Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Barberens Stilladser A/S almindelige personoplysninger om dig hos f.eks Tryg Garanti og cvr registeret.


Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på vores samarbejdes længde, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Barberens Stilladser A/S behandler om dig:


  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Barberens Stilladser A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.


Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Find Os

Fabriksparken 52,

2600 Glostrup, Denmark


CVR: 30578937

+45 5671 4246

Åbningstider

Mandag til fredag: Kl. 06:00 - 15:00

© Copyright. All Rights Reserved.